Carl Philippe Emmanuel Bach (1714 – 1788): Flétnové sonáty

v neděli 1. června 2014 v 17.00 hod.
klášterní zahrada nebo barokní refektář dominikánského kláštera sv. Jiljí na Praze 1
(vstup Jilská 7a)
 
cpe fletnove sonatyJan Ostrý, Sylvie Schelingerová- flétna
Libor Mašek – violoncello, Alena Hönigová - cembalo

 

„Sturm und Drang“ nemá nic společného s opilostí, jak by to někoho mohlo spontánně napadnout. Hnutí „Bouře a vzdor“, které v druhé polovině 18. století nadchlo umělce, asi nejvíce proslavil Goetheho román „Utrpení mladého Werthera“. Přes kritiky současníků a řadu kategorických odsouzení, že nabádá mladé lidi k sebevraždě, se stal bestsellerem a dodnes jednou z nejúspěšnějších knih vůbec. Nešťastnou lásku totiž někdy zažije většina smrtelníků a Goethe v knize otevřeně popsal temné dříve jen tušené pocity, o nichž se neslušelo mluvit. Román je psán formou dopisů, které jsou dost rafinovaně fingované, aby vypadaly skutečné. I jistě tato forma přitáhla spoustu čtenářů, protože nahlížet do soukromých dopisů se po době absolutismu, který systémově vyžadoval otevřenost vůči společnosti, zkrátka zdálo velmi lákavé.

Vyjádřit takovéto pocity, které i občas přesahují míru vyrovnaného duševního zdraví, lákalo i Philippa Emanuela Bacha. Výzva najít novou hudební řeč, která by i ty nejjemnější nuance prožitků dokázala vystihnout a vyvolat je opět v posluchači, touha zakusit celou škálu a bohatství emocí i pocitů, ho fascinovala.

V dobách svého pobytu v Berlíně (v eminentním postavení dvorního cembalisty pruského krále Bedřicha Velikého) žil čilým společenským životem a intenzivně se přátelil s umělci, kteří vyznávali stejné ideály; byl to například Lessing, Benda, Graun nebo Klopstock. Jeho nejoblíbenějšími nástroji byly klavír (což byl tehdy název pro cembalo, kladívkový klavír i klavichord) a příčná flétna a pro ně také napsal množství překrásných skladeb. Velmi ho obdivovali Haydn, Beethoven a Mozart, který dokonce roku 1788 dirigoval jeho Vzkřísení. Mozart k C. P. E. Bachovi choval velký respekt a jednou o něm napsal: „On je náš otec, my jsme děti.“

Znak obce maly

logo barevne ve formatu jpg

bar.ces.poz

CHF

logo SFK

BS Logo Kultur pos

Podpořeno Oddělením kultury Města Basel

logo npu jez web

logo1 baerenreiter