Alena Hönigová

Alena Honigova5Alena Hönigová vystudovala cembalo na Akademii múzických umění v Praze u Giedré Lukšaité Mrázkové, Zuzany Růžičkové a generálbas u Václava Lukse. V letech 1999-2004 pokračovala v postgraduálním studiu na Schole Cantorum Basiliensis (Basilej, Švýcarsko), kde se věnovala cembalu, fortepianu, generálbasu a improvizaci (Andrea Marcon, Jesper Christensen, Edoardo Torbianelli). Svoje studium zakončila diplomovou prací o sbírce Haschirim ascher lischl’lomo (první polyfonie na hebrejské texty) od Salomona Rossiho.

V roce 2001 vyhrála se souborem La Vinciolina cenu festivalu v Göttingen. Od téhož roku do roku 2009 působila na Schole cantorum basiliensis jako cembalistka a korepetitorka. V roce 2002 založila Ensemble Muscadin. Vedle běžné koncertní činnosti zrealizovala roku 2006 také uvedení současné opery Esther od Borise Yoffeho, zkomponované pro historické nástroje. Pravidelně koncertuje jako sólistka na cembalo a fortepiano nebo jako komorní hráčka (Ensemble Cronexos, Kesselberg Ensemble, Ensemble Arcimboldo, Camesina Quartett ad.). Vystoupila například ve Ville Medici v Římě, v Kunsthalle v Zurychu, v Instrumentenmuseum v Berlíně, v GORS v Lotyšsku, s Ensemblem Cronexos absolvovala turné v Jižní Americe. 2004-2010 organizovala v Basileji koncertní řadu v Leonhardskirche a v roce 2011 na ně navázala cyklem koncertů raně romantické hudby ve Wildt´sches Haus.

V letech 2011–2013 vedla pravidelnou koncertní řadu duchovních koncertů barokní hudby v barokním refektáři dominikánského kláštera sv. Jiljí, na kterou navázala festivalem Hudební jaro u dominikánů (2014, 2015). Od roku 2012 je ředitelkou festivalu Hudební léto v Jezeří. Zde se dramaturgicky zaměřuje na lobkovickou kapelu, která zde působila na přelomu 18. a 19. století a každoročně zde uvádí novodobé premiéry (J. J. Rösler, J. L. Dusík a další).

Alena Hönigová také přednáší a vyučuje na mistrovských kurzech (2013-2014, 2016 ve Valticích, 2014 v Želivě a Košicích, 2015 v Rezekne v Lotyšsku.)

V roce 2005 natočila pro švýcarské rádio DRS2 s flétnistkou Corinou Marti CD Seicento in der Lombardei (2006 Ars musici), 2007 bachovské CD pro francouzský label Edition du nopal a 2009 spolu s izraelským souborem Profeti della Quinta nahrávku vokálních a instrumentálních děl Salamone Rossiho (Panclassics a DRS2, CH). 2011 vyšla její nahrávka skladeb pro fortepiano Jana Ladislava Dusíka (Koramant Records, CH) a 2014 CD s prvonahrávkou Jommelliho kantát. Alena Hönigová nenahrává pouze jako interpret, ale je autorem také řady vysílání pro Český rozhlas zaměřených na speciální témata staré hudby. Další informace na www.alenahonigova.com.